Zaloguj się do Selfum

Terapie

Terapia interpersonalna

Terapia interpersonalna polega na analizowaniu więzi emocjonalnych pacjenta i jego relacji międzyludzkich. 

Podczas tego modelu terapeuta koncentruje się na czterech problemach interpersonalnych, które bez odpowiedniej reakcji mogą prowadzić do depresji. Pierwszy z nich dotyczy konfliktów w rodzinie oraz na płaszczyźnie zawodowej. Drugi dotyczy sporów wynikających z niespełnionych oczekiwań behawioralnych wynikających z pełnienia konkretnych ról społecznych. Trzecia grupa problemów dotyczy z kolei straty bliskiej osoby w wyniku śmierci.

 Terapia interpersonalna pomaga w przeżywaniu żałoby w zdrowy sposób. Czwarta, ostatnia już grupa problemów dotyczy natomiast deficytów interpersonalnych, które wynikają z samotności i izolacji. Terapia interpersonalna początkowo miała pomagać wyłącznie w walce z depresją. Szybko jednak okazało się, że można wykorzystywać ją również w przypadku innych problemów, np. związanych z zaburzeniami odżywiania.  

Terapia interpersonalna

Terapeuci o podobnej specjalizacji

Katarzyna Aleksandrzak
Katarzyna Aleksandrzak PL

Psycholog dorosłych, Interwent kryzysowy, Psychodietetyk, Psychoterapeuta w trakcie kształcenia

W mojej pracy kluczowa jest relacja terapeutyczna. Jestem przekonana, że największa wartość leży w empatii i jej połączeniu z wiedzą oraz nieoceniającą otwartością na drugiego człowieka.
Następny wolny termin śr. 22 mar 17:00
Zobacz profil
Aleksandra Juraszek
Aleksandra Juraszek PL

Psycholog, Terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, Terapeuta Behawioralny (SAZ)

"Szczęście można znaleźć nawet w najciemniejszych czasach, trzeba tylko pamiętać, aby zapalić światło." -J.K. Rowling
Następny wolny termin śr. 22 mar 11:30
Zobacz profil
Anna Baranowska
Anna Baranowska

Psychoterapia Integracyjna, psychoterapia uzależnień i współuzależnienia

psychoterapia integracyjna (systemowo-ericsonowska), terapia uzależnień i współuzależnienia (poznawczo-behawioralna) oraz elementy pracy w transie, techniki wizualizacyjne, relaksacja, techniki pracy TSR, a także Gestalt.
Następny wolny termin Brak wolnych terminów
Zobacz profil