Zaloguj się do Selfum

Polityka prywatności

W Selfum lubimy otwartość i przejrzystość, a także jesteśmy otwarci i przejrzyści w kwestii tego, jak postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Twoja prywatność jest zawsze naszym priorytetem. Twoje dane są u nas bezpieczne i będziemy je właściwie wykorzystywać

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, dzwonisz lub rozmawiasz z nami , rozmawiasz z jednym z naszych specjalistów lub ubiegasz się o pracę u nas, udostępniasz nam dane osobowe. W ten sposób możemy zapewnić najlepszą możliwą obsługę. Uważamy, że ważne jest, abyś wiedział, co dzieje się z Twoimi danymi. Zajmujemy się tym z najwyższą starannością.

Z przyjemnością wyjaśnimy dokładnie, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy Twoje dane osobowe w niniejszej polityce prywatności. Jeśli po przeczytaniu tego artykułu nadal masz pytania, daj nam znać. Drzwi są zawsze otwarte na wszelkie pytania (kontakt info@selfum.me)

Na tej stronie zawsze znajdziesz najnowszą wersję naszej polityki prywatności. Możliwe jest, że niniejsza polityka zmienia się od czasu do czasu, jeśli nowe zmiany i działania w Selfum dadzą ku temu powód lub jeśli zmienią się przepisy dotyczące prywatności. Nie masz pewności co do najnowszej wersji polityki prywatności? Zawsze sprawdzaj tę stronę, wtedy wiesz na pewno, że jesteś we właściwym miejscu.

Ostatnie zmiany zostały wprowadzone 1 lipca 2022 r.
 

Kto odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Firma Selfum/Abam Advies z siedzibą w Hadze pod adresem Van Diemenstraat 202 unit 2, zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem  27365242, jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Czego dotyczy niniejsza polityka prywatności?

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich produktów i usług oferowanych przez Selfum i dotyczy przetwarzania danych osobowych wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób mają z nami kontakt.

Myślimy tutaj o (potencjalnych) klientach, odwiedzających praktykę, odwiedzających stronę internetową, uczestników spotkań praktyki, wnioskodawców i wszystkie inne osoby, które kontaktują się z nami lub których dane osobowe przetwarzamy, z wyjątkiem pracowników Selfum.
 

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszystkie dane, które można powiązać z Tobą jako osobą. Najbardziej podstawowe dane osobowe to imię i nazwisko, numer telefonu, adres lub adres e-mail. Ponadto dotyczy to wszystkich innych danych, które nam udostępniasz, które mogą być powiązane z Tobą i które są istotne dla kontaktu z Selfum. Pomyśl o swojej prośbie o pomoc, informacji o swojej sytuacji osobistej lub wynikach kontroli stanu zdrowia. Ale również, na przykład, Twój adres IP i zachowanie podczas surfowania mogą być objęte danymi osobowymi.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W Selfum przetwarzamy różne dane osobowe w różnych celach.

Możemy przetwarzać następujące dane:

 • Twoje imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • numer telefonu
 • Adres i miejsce zamieszkania
 • Informacje o Twojej sytuacji osobistej/medycznej, w tym o Twojej prośbie o pomoc
 • Wyniki kontroli stanu zdrowia
 • Wszelkie inne dane osobowe, które nam udostępniasz.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Powyższe dane przetwarzamy w celu wykonania umowy o terapię, konsultacje pomiędzy Tobą a Selfum oraz złożenia wszelkich oświadczeń dotyczących wykonywanej przez nas pracy.

Umowa zostaje zawarta, gdy poprosisz o pomoc jednego z naszych specjalistów. Niniejsza umowa nie musi mieć formy pisemnej. Umowa jest zatem zawarta w sposób dorozumiany, gdy poprosisz \o pomoc lub umówisz się na spotkanie przez czat, telefon lub rozmowę wideo.

Podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Tobą a Selfum.

O ile powyższe dane są danymi medycznymi, będą one przetwarzane wyłącznie na podstawie zawartej z Tobą umowy, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

Przetwarzamy również powyższe dane kontaktowe, aby pozostać z Tobą w kontakcie, przekazać Ci informacje lub zaprosić Cię na spotkania, jeśli zaznaczyłeś, że chcesz otrzymywać te informacje. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO: mamy prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych osobowych. Bez tych informacji nie możemy się z Tobą skontaktować.

Przetwarzamy również dane o terapii i jego wynikach. W miarę możliwości będziemy pseudonimizować lub, jeśli to możliwe, anonimizować te dane. Robimy to między innymi po to, aby móc prowadzić badania nad skutecznością naszego działania. Wszystko w Selfum kręci się wokół zapewnienia odpowiedniej opieki, aby jak najlepiej pomóc. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO: mamy prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych osobowych. To pozwala nam ulepszać nasze usługi.

Prowadzimy również statystyki użytkowników naszej witryny, takie jak liczba odwiedzających, czas trwania wizyty, które części witryny są przeglądane i jak ludzie klikają. Dotyczy to zawsze raportów ogólnych, których nie można powiązać z Tobą jako indywidualnym odwiedzającym. W zakresie, w jakim wiąże się to z przetwarzaniem danych osobowych, mamy w tym prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Pozwala nam to zoptymalizować naszą stronę internetową.

Jak pozyskujemy Twoje dane osobowe?

W Selfum  przetwarzamy dane osobowe, które docierają do nas różnymi kanałami. Może to mieć miejsce, gdy:

 • Osobiście udostępniasz nam swoje dane osobowe – podczas rozmowy, spotkania lub telefonicznie – takie jak dane kontaktowe, informacje o stanie zdrowia lub inne dane osobowe.
 • Udostępniasz nam dane cyfrowo – podczas konsultacji online lub za pośrednictwem poczty e-mail, czatu lub formularzy internetowych na stronie – takie jak dane kontaktowe, informacje o stanie zdrowia lub inne dane osobowe.
 • Za Twoją zgodą prosimy o informacje lub udostępniamy je innym świadczeniodawcom opieki lub osobom polecającym.
 • Pozyskujemy informacje podczas Twojej wizyty na stronie Selfum. Obejmuje to Twoje zachowanie podczas surfowania, w tym dane o Twojej pierwszej, poprzedniej i bieżącej wizycie, które strony przeglądasz, jak poruszasz się po witrynie i które części klikasz.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Selfum podejmuje wiele środków w celu ochrony Twoich danych osobowych, zarówno pod względem technicznym, jak i organizacyjnym. Stale zwracamy na to uwagę, aby Twoje dane były przetwarzane w sposób ostrożny. Robimy to poprzez:

 • Podejmowania odpowiednich środków, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, biorąc pod uwagę możliwe zagrożenia.
 • Upewniając się, że wszyscy pracownicy Selfum, którzy mają dostęp do Twoich danych osobowych, przestrzegają ich poufności. Musisz wiedzieć: wszyscy nasi specjaliści są objęci ścisłą tajemnicą zawodową. Ponadto inni pracownicy Selfum są również zobowiązani umową do zachowania tajemnicy.
 • Ustawienia nazwy użytkownika i hasła we wszystkich naszych systemach. Wraz z wykwalifikowanymi ekspertami regularnie testujemy te systemy pod kątem ich działania i niezawodności.
 • Tam, gdzie to możliwe, anonimizujemy lub pseudonimizujemy Twoje dane osobowe, aby zagwarantować prywatność w przypadku możliwych katastrof.

Jakie są nasze prawa i obowiązki przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Prawo jest surowe, więc ściśle go przestrzegamy. Selfum zawsze przetwarza Twoje dane osobowe w oparciu o jedną z następujących podstaw prawnych:

 • Otrzymaliśmy Twoją zgodę. Zawsze masz prawo wycofać tę zgodę. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, na podstawie zgody, którą wyraziłeś przed jej wycofaniem.
 • Uzgodniliśmy umowę o terapię, konsultacje. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji tego, a także do zadeklarowania wszelkich poniesionych kosztów – np. w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym.
 • Mamy uzasadniony interes, taki jak wykorzystanie Twoich danych kontaktowych w celu zaproszenia Cię na spotkanie lub webinarium.​

Komu udostępniane są Twoje dane?

Selfum może udostępniać dane osobowe następującym stronom:

 • Tobie jako klientowi/klientce lub przedstawicielowi prawnemu, w przypadku, gdy zawarliśmy umowę o leczenie.
 • Pracownicy Selfum, którzy są bezpośrednio zaangażowani w traktowanie Ciebie jako klienta. Ale tylko w zakresie, w jakim dane są niezbędne do wykonywania ich pracy.
 • Ponadto możemy angażować innych usługodawców („podmioty przetwarzające”) do przetwarzania Twoich danych osobowych. W takich przypadkach będą działać tylko zgodnie z instrukcjami i wytycznymi Selfum. Z tymi podmiotami przetwarzającymi zawarliśmy umowę przetwarzania, która spełnia wymogi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Twoje dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom tylko wtedy, gdy będzie ku temu podstawa. Nigdy nie udostępniamy Twoich danych osobowych Twojemu pracodawcy. Nigdy nie udostępniamy Twoich danych stronom trzecim w celach komercyjnych bez uprzedniego poproszenia o Twoją zgodę. W takim przypadku udostępnione zostaną tylko niezbędne dane kontaktowe.

Korzystamy z narzędzia Hotjar zapewnianego przez Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.  Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Hotjar, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy. 
 

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. Zasadniczo nigdy nie przekazujemy danych osobowych do krajów spoza UE. Jeśli mimo wszystko będzie to konieczne, na przykład dlatego, że zewnętrzny usługodawca ma siedzibę w innym miejscu, podejmiemy wszelkie odpowiednie środki, aby zagwarantować jak najlepszą ochronę Twoich danych, zgodnie z przepisami opracowanymi przez Komisję Europejską i zgodnie z ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Jak długo przechowywane są Twoje dane?

Nigdy nie przechowujemy Twoich danych osobowych dłużej niż to konieczne. Bierzemy pod uwagę następujące okresy przechowywania:

 • Dane medyczne
  Przechowujemy to przez piętnaście lat po wygaśnięciu naszej umowy o leczenie. Jest to określone w ustawie o umowie leczenia medycznego (WGBO).
  Dane medyczne udostępniane podczas konsultacji online, które łączymy z Twoją kartoteką medyczną
  Przechowujemy to również przez piętnaście lat po wygaśnięciu naszej umowy o leczenie. Jest to określone w ustawie o umowie leczenia medycznego (WGBO).
   
 • Dane osobowe i dane czatu udostępniane podczas konsultacji online
  Chodzi o pamięć podręczną, która jest przechowywana tylko na czas leczenia.
   
 • Dane finansowe i administracyjne
  Przechowujemy to przez siedem lat po zarejestrowaniu danych.
   
 • Dane pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek, inne niż (finansowe) dane administracyjne
  Są one przechowywane przez siedem lat po ustaniu stosunku pracy lub po zakończeniu umowy cesji. Kopia paszportu jest przechowywana przez pięć lat, a inne informacje z akt osobowych przez dwa lata.
   
 • Dane wnioskodawcy
  Będą one przechowywane przez okres do czterech tygodni po zakończeniu procedury aplikacyjnej, chyba że poprosimy Cię o zgodę na ich dłuższe przechowywanie. Wtedy jest to maksymalny okres jednego roku
   
 • Odwiedzający stronę
  Są one przechowywane przez dwa lata od ostatniej wizyty na stronie. Chyba że sprzeciwiłeś się wcześniej. W takim przypadku przystąpimy do niszczenia tych danych.
  Co zrobić, jeśli chcesz przejrzeć, zmienić lub usunąć swoje dane osobowe?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz wiedzieć, jakie dane osobowe posiadamy o Tobie, zawsze możesz skontaktować się z nami pod adresem info@selfum.me

Możesz poprosić o następujące dane:

 • otrzymać wyjaśnienie, jakie dane osobowe posiadamy i co z nimi robimy;
 • uzyskać dostęp do dokładnych danych osobowych, które posiadamy;
 • skorzystać z prawa do otrzymania od nas danych w celu ich przeniesienia (przenoszenie danych);
 • poprawić błędy;
 • usunięcia nieaktualnych danych osobowych:
 • wycofać swoją zgodę: i/lub
 • sprzeciwić się szczególnemu wykorzystaniu danych osobowych.

Jeżeli chcesz, aby Twoje dane osobowe zostały usunięte przed upływem wskazanego przez nas okresu przechowywania, możesz również wysłać żądanie na adres e-mail (info@selfum.me). W większości przypadków odpowiemy na Twoją prośbę tak szybko, jak to możliwe i usuniemy Twoje dane osobowe. Istnieją wyjątkowe sytuacje, w których nie możemy spełnić Twojej prośby o usunięcie pliku. Przykładem tego jest sytuacja, gdy tak zwani „dobrzy dostawcy opieki” sprzeciwiają się temu. Pomyśl o informacjach, które są tak istotne dla leczenia, że ​​po ich zniszczeniu nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci odpowiedniej opieki.

Prawo do złożenia reklamacji

Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, wyślij nam wiadomość e-mail na info@selfum.me . Chętnie Ci pomożemy i oczywiście postaramy się rozwiązać wszelkie reklamacje w sposób zadowalający. Możliwe jest również złożenie skargi do holenderskiego organu ochrony danych.

Jakieś pytania?

Możesz zadać nam swoje pytanie e-mailem na adres info@selfum.me Chętnie Ci pomożemy!