Zaloguj się do Selfum

Telefony zaufania dla dzieci i młodzieży


Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

116 111
Darmowy numer pomagający w poradzeniu sobie w trudnych sytuacjach.
Czynny całodobowo.
Strona internetowa telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży - https://116111.pl/
 

Całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów.
 

800 800 605 Pomagamy 
Pod numerem telefonu dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy mogą uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów oraz prawników. Wsparcie można otrzymać także za pośrednictwem kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl. Numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Od 2009 roku są prowadzone bezpłatne porady prawne i psychologiczne w ramach Poradni Telefonicznej i Poradni Mailowej dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (22-668-70-00). Poradnia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 12:00 – 18:00. 
Strona internetowa Niebieska Linia
 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 

Niebieska Linia
Od 1.1.2017 r. zmienił się ogólnopolski numer dla ofiar przemocy w rodzinie
800 120 002
Infolinia czynna całodobowo.
Strona internetowa Niebieska Linia
 

Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12
 
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka to bezpłatna, działająca całodobowo telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. Specyfiką Dziecięcego Telefonu Zaufania jest jego dwoisty charakter z jednej strony jest to telefon zaufania, z drugiej pełni on również rolę telefonu interwencyjnego.
Telefon i czat internetowy są czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czat na stronie: https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/.  
Rzecznik Praw Dziecka